Đăng Ký Tài Khoản

Tên Tài Khoản

Mật Khẩu

**Lưu Ý: Không sử dụng các mật khẩu dễ như: 123123, 123456, ... và không để trùng với tên Tài Khoản để tránh bị dò Mật Khẩu

Nhập Lại Mật Khẩu

Số Điện Thoại

**Lưu Ý: Điền đúng SĐT mà anh chị đang sử dụng để có thể đổi thông tin Tài Khoản, Lấy Lại Mật Khẩu nếu bị mất hoặc quên Mật Khẩu